wetten, regels en verdragen - de volledige tekst

juridische wetbundels - boeken met wetten en regels bestellen
Uw wetbundels, wettenverzamelingen, Kluwer collegebundel of Vermande wettenbundel bestelt u eenvoudig, voordelig en snel online. juridische boeken bestellen.
sponsors en advertenties van de WettenSite.nl
Partner-sites
Bezoek ook onze partner-sites
De RechtenSite.nl JuridischeWoorden.nl JuridischeVacatures.net
links naar juridisch websites
Links naar andere juridisch relevante websites vindt u hier.
Overzicht wetten over Arbeidsrecht - Online de volledige teksten

Arbeidsrecht Wetteksten en overige regels

Hieronder is een overzicht te vinden met alle wetten, besluiten en regelgeving op het gebied van Arbeidsrecht. Klik op een titel om direct naar de volledige tekst van de wet te gaan. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het online zetten van nieuwe wetgeving.
Juridische boeken
Arbeidsrecht boeken bekijken en bestellen.
Juridische boeken online bestellen.

Wetten en regels op het gebied van Arbeidsrecht

Algemene Bijstandswet

Algemene Ouderdomswet

Arbeidsomstandighedenbesluit

Arbeidsomstandighedenwet (arbo-wet)

Arbeidstijdenbesluit

Arbeidstijdenbesluit vervoer

Arbeidstijdenwet

Besluit aanmelding van collectieve arbeidsovereenkomsten en het aanvragen van algemeen verbindend verklaring

Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (BBA 1945)

Burgerlijk Wetboek Boek 6 (Verbintenissenrecht)

Burgerlijk Wetboek Boek 7 (Bijzondere overeenkomsten)

Koppelingswet (pdf)

Ontslagbesluit

Ontslagbesluit

Werkloosheidswet

Wet aanpassing arbeidsduur

Wet aanspraak buitenlandse werknemers op rechtsbescherming

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI)

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid vreemdelingen (WAV)

Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)

Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000

Wet flexibiliteit en zekerheid

Wet flexibiliteit en zekerheid (informatie)

Wet flexibiliteit en zekerheid (informatie)

Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid

Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (WGB)

Wet melding collectief ontslag (WMCO)

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM)

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wet op de bedrijfsorganisatie

Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (Wet CAO)

Wet op de loonvorming

Wet op de ondernemingsraden

Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet AVV)

Wet sociale werkvoorziening

Wet terugdringing ziekteverzuim

Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte

Wet verplichte beroepspensioenregeling

Wijzigingswet onderscheid Arbeidsduur

Ziektewetdisclaimer WettenSite.nl
Onze wettenverzameling wordt samengesteld op basis van openbare informatie afkomstig van de overheid. Het gebruik van onze informatie is voor eigen risio. Controleer altijd de laatste versie van de wetgeving op de officiele websites van de overheden. De WettenSite.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortkomend uit het gebruik van vertoonde inhoud op deze website. Bij het samenstellen van onze website handelen wij zeer voorzichtig en zorgvuldig. Mocht u een fout vinden, aarzel dan niet om even contact met ons op te nemen.

Deze website wordt mogelijk gemaakt door
De RechtenSite.nl - Het juridische startpunt
copyright De RechtenSite.nl sinds 2009
Dit wettenbestand valt onder de bescherming van de Auteurswet en de Databankenwetgeving. Openbaarmaking of verveelvoudiging van (delen van) deze verzameling zonder toestemming van de auteursrechthebbende is strikt verboden. Alle rechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan De RechtenSite.nl (kvk 34372078).
hoe sponsor worden van WettenSite.nl
Adverteren op de WettenSite.nl
Via WettenSite.nl worden dagelijks honderden wetteksten opgezocht. Onder onze bezoekers vallen vele juristen, advocaten, notarissen en meer. Maar ook veel rechtenstudenten, economie-studenten, MER-studenten. Ook burgers en bedrijven als rechtzoekenden vinden ons. Een grote doelgroep. Vraag gerust vrijblijvend naar onze mogelijkheden om te adverteren of om sponsor te worden. Uw banner of advertentie kan op onze website staan. Zie onze pagina over adverteren voor alle opties en meer informatie.
contactgegevens
Contactgegevens de WettenSite.nl
Voor vragen, opmerkingen, aanvullingen, linkruil, sponsoring of suggesties kunt u ons e-mailen op info[at]wettensite.nl