wetten, regels en verdragen - de volledige tekst

juridische wetbundels - boeken met wetten en regels bestellen
Uw wetbundels, wettenverzamelingen, Kluwer collegebundel of Vermande wettenbundel bestelt u eenvoudig, voordelig en snel online. juridische boeken bestellen.
sponsors en advertenties van de WettenSite.nl
Partner-sites
Bezoek ook onze partner-sites
De RechtenSite.nl JuridischeWoorden.nl JuridischeVacatures.net
links naar juridisch websites
Links naar andere juridisch relevante websites vindt u hier.
Volledige tekst van: Wet aanspraak buitenlandse werknemers op rechtsbescherming.

Gratis de volledige en complete tekst van Wet aanspraak buitenlandse werknemers op rechtsbescherming


Hieronder treft u online de volledige tekst aan van:
De Wet aanspraak buitenlandse werknemers op rechtsbescherming

Tekst van de Wet aanspraak buitenlandse werknemers op rechtsbescherming


Wilt u graag alle relevante in een overzicht hebben? Bestel dan nu een van de vele wetbundels en beschik direct over alle relevante juridische informatie.

Wet aanspraak buitenlandse werknemers op rechtsbescherming - Korte omschrijving: Bron: St.AB

http://www.st-ab.nl/wetten/0362_Wet_aanspraak_van_buitenlandse_werknemers_op_rechtsbescherming_en_rechtsbijstand.htm

WET van 8 maart 1980, houdende uitvoering van artikel 19, zevende lid van het op 18 oktober 1961 te Turijn gesloten Europees Sociaal Handvest

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is voorzieningen te treffen tot uitvoering van artikel 19, zevende lid, van het op 18 oktober 1961 te Turijn gesloten Europees Sociaal Handvest (Trb. 1962, 3 en 1963, 90);
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

De werknemers die onderdaan zijn van een staat, welke partij is bij het Europees Sociaal Handvest, en wettig op het grondgebied van Nederland verblijven, zijn vrijgesteld van het stellen van zekerheid, als bedoeld in de artikelen 224, 353 en 414 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voor zover het rechtsvorderingen en verzoeken betreft in verband met artikel 19, leden 1-6 en 9 van het Europees Sociaal Handvest.

Artikel 2

1. Aan werknemers, die onderdaan zijn van een staat welke partij is bij het Europees Sociaal Handvest en wettig op het grondgebied van Nederland verblijven, wordt rechtsbijstand verleend op de voet van de Wet op de rechtsbijstand voor zover het rechtsvorderingen en verzoeken betreft in verband met artikel 19, leden 1-6 en 9 van het Europees Sociaal Handvest.

2. Het bepaalde in artikel 855, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is niet van toepassing op de in het eerste lid bedoelde werknemers.

Artikel 3

De werknemers die onderdaan zijn van een staat welke partij is bij het Europees Sociaal Handvest en wettig op het grondgebied van Nederland verblijven, doch aldaar geen vast verblijf hebben, kunnen niet op grond van artikel 585 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden gegijzeld voor zover het rechtsvorderingen en verzoeken betreft in verband met artikel 19, leden 1-6 en 9 van het Europees Sociaal Handvest.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip.

 

 

     Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriŽle departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

Gegeven te Lech, 8 maart 1980

 

JULIANA

 

De Minister van Justitie,
J. de Ruiter

 

Uitgegeven de twintigste maart 1980
De Minister van Justitie,
J. de Ruiter

 


Waarschuwing!

De hierboven weergegeven versie is een momentopname. Zie hiervoor de geldigdheidsdatum bovenaan de regeling.

De regeling kan ondertussen gewijzigd zijn. De meest actuele versie, vandaag geldig, is te vinden op de offici√ęle website van de overheid:

disclaimer WettenSite.nl
Onze wettenverzameling wordt samengesteld op basis van openbare informatie afkomstig van de overheid. Het gebruik van onze informatie is voor eigen risio. Controleer altijd de laatste versie van de wetgeving op de officiele websites van de overheden. De WettenSite.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortkomend uit het gebruik van vertoonde inhoud op deze website. Bij het samenstellen van onze website handelen wij zeer voorzichtig en zorgvuldig. Mocht u een fout vinden, aarzel dan niet om even contact met ons op te nemen.

Deze website wordt mogelijk gemaakt door
De RechtenSite.nl - Het juridische startpunt
hoe sponsor worden van WettenSite.nl
Adverteren op de WettenSite.nl
Via WettenSite.nl worden dagelijks honderden wetteksten opgezocht. Onder onze bezoekers vallen vele juristen, advocaten, notarissen en meer. Maar ook veel rechtenstudenten, economie-studenten, MER-studenten. Ook burgers en bedrijven als rechtzoekenden vinden ons. Een grote doelgroep. Vraag gerust vrijblijvend naar onze mogelijkheden om te adverteren of om sponsor te worden. Uw banner of advertentie kan op onze website staan. Zie onze pagina over adverteren voor alle opties en meer informatie.
contactgegevens
Contactgegevens de WettenSite.nl
Voor vragen, opmerkingen, aanvullingen, linkruil, sponsoring of suggesties kunt u ons e-mailen op info[at]wettensite.nl