wetten, regels en verdragen - de volledige tekst

juridische wetbundels - boeken met wetten en regels bestellen
Uw wetbundels, wettenverzamelingen, Kluwer collegebundel of Vermande wettenbundel bestelt u eenvoudig, voordelig en snel online. juridische boeken bestellen.
sponsors en advertenties van de WettenSite.nl
Partner-sites
Bezoek ook onze partner-sites
De RechtenSite.nl JuridischeWoorden.nl JuridischeVacatures.net
links naar juridisch websites
Links naar andere juridisch relevante websites vindt u hier.
Volledige tekst van: Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.

Gratis de volledige en complete tekst van Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen


Hieronder treft u online de volledige tekst aan van:
De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Tekst van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen


Wilt u graag alle relevante in een overzicht hebben? Bestel dan nu een van de vele wetbundels en beschik direct over alle relevante juridische informatie.

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen - Korte omschrijving: Bron: wetten.nl

http://wetten.overheid.nl/BWBR0011874/geldigheidsdatum_21-09-2011

(Tekst geldend op: 21-09-2011)


Schuldsanering natuurlijke personen

 

 De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

 

Dit besluit is opnieuw uitgebracht voor de toepassing van de Wet IB 2001. Hiermee is geen inhoudelijke wijziging beoogd ten opzichte van de regeling die gold voor de toepassing van de Wet IB 1964, Besluit van 8 januari 1999, nr. DB98/4444M.

 

Blijkens Koninklijk Besluit van 9 november 1998, Stb. 1998, 622, zijn op 1 december 1998 diverse wetten in werking getreden die betrekking hebben op schuldsanering van natuurlijke personen:

 

– de Wet van 25 juni 1998 tot wijziging van de Faillissementswet in verband met de sanering van schulden van natuurlijke personen, Stb. 1998, 445,

– de Wet van 25 juni 1998 tot inwerkingtreding van en aanpassing van wetgeving aan de wijziging van de Faillissementswet in verband met de sanering van schulden van natuurlijke personen (Invoeringswet schuldsaneringsregeling natuurlijke personen), Stb. 1998, 446,

– de Wet van 25 juni 1998 tot wijziging van enige onderdelen van de wet van 25 juni 1998, Stb. 445 tot wijziging van de Faillissementswet in verband met de sanering van schulden van natuurlijke personen, Stb. 1998, 447 en

– de Wet van 1 juli 1998 tot aanpassing van wetgeving aan de wijziging van Faillissementswet in verband met de sanering van schulden van natuurlijke personen (Tweede invoeringswet schuldsaneringsregeling natuurlijke personen), Stb. 1998, 448.

 

 

Op grond van deze wetgeving kunnen schuldeisers een natuurlijk persoon die in een problematische financiële positie is terechtgekomen, niet tot in lengte van jaren achtervolgen (de zogenoemde ’schone-leigedachte’). De vraag is opgekomen of de kwijtscheldingswinstregeling van artikel 3.13, eerste lid, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001 van toepassing is indien de schuldsaneringsregeling is beëindigd zonder dat een akkoord met de schuldeisers is bereikt. Dan ontstaat immers voor het onvoldane deel van de schuld op grond van artikel 358, eerste lid, van de Faillissementswet van rechtswege een natuurlijke verbintenis waardoor in zoverre geen sprake is van het prijsgeven van niet voor verwezenlijking vatbare rechten door schuldeisers. Om onzekerheid op dit punt weg te nemen, keur ik, vooruitlopend op wetswijziging terzake, goed dat het bepaalde in artikel 3.13, eerste lid, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001 van overeenkomstige toepassing is voor zover ingevolge artikel 358, eerste lid, van de Faillissementswet vorderingen niet langer afdwingbaar worden.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van het belastingjaar 2001.

 

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen - Korte omschrijving: Bron: Raden voor Rechtsbijstand

http://www.wsnp.rvr.org/wsnp_vol/main.htm

Waarschuwing!

De hierboven weergegeven versie is een momentopname. Zie hiervoor de geldigdheidsdatum bovenaan de regeling.

De regeling kan ondertussen gewijzigd zijn. De meest actuele versie, vandaag geldig, is te vinden op de officiële website van de overheid:

disclaimer WettenSite.nl
Onze wettenverzameling wordt samengesteld op basis van openbare informatie afkomstig van de overheid. Het gebruik van onze informatie is voor eigen risio. Controleer altijd de laatste versie van de wetgeving op de officiele websites van de overheden. De WettenSite.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortkomend uit het gebruik van vertoonde inhoud op deze website. Bij het samenstellen van onze website handelen wij zeer voorzichtig en zorgvuldig. Mocht u een fout vinden, aarzel dan niet om even contact met ons op te nemen.

Deze website wordt mogelijk gemaakt door
De RechtenSite.nl - Het juridische startpunt
hoe sponsor worden van WettenSite.nl
Adverteren op de WettenSite.nl
Via WettenSite.nl worden dagelijks honderden wetteksten opgezocht. Onder onze bezoekers vallen vele juristen, advocaten, notarissen en meer. Maar ook veel rechtenstudenten, economie-studenten, MER-studenten. Ook burgers en bedrijven als rechtzoekenden vinden ons. Een grote doelgroep. Vraag gerust vrijblijvend naar onze mogelijkheden om te adverteren of om sponsor te worden. Uw banner of advertentie kan op onze website staan. Zie onze pagina over adverteren voor alle opties en meer informatie.
contactgegevens
Contactgegevens de WettenSite.nl
Voor vragen, opmerkingen, aanvullingen, linkruil, sponsoring of suggesties kunt u ons e-mailen op info[at]wettensite.nl